Women Journalist of Bangladesh working in many newspaper  in Bangladesh. They are very dedicated. They are working with meal journalist without any problem. they are work in dailies, monthly.weekly and so on.

The Daily lttefaq
PABX:7122660-9

Farida Yasmin
Tel: 9119140, 011-812273


Laila Anjumand Banu
Tel: 8124567

Mofida Akbar
Tel: 8124567

Prothom Alo
Sumona Sharmin PABX: 8110081, 8115307-10 8957142

Rokeya Rahman
Tel: 9362674 8115307-10 8957142

Mansura Hossain
Tel: 0189-852528, 8120459 8115307-10 8957142

Supriti Dhar
Tel: 8115307-10 8957142

Ishrat Jahan Eva
Tel: 8115307-10 8957142

The Daily Inqilab
PABX: 7122771-4

Khatune Zannat Kana
Tel: 7172314, 0171-054239

Mokbula Parbin
Tel:7172314 7118470

Fahmida Ahmed
Tel: 7172314 9550715

Asma Iqbal Shathi
Tel: 7172314 0171-016373

N. S. Nowruz Zahan
Tel:7172314 9551713

Arzina Rahman
Tel: 7172314

The Daily Janakantha
PABX: 9347790-9

Adity Rahman
Tel: 8354770

Farhana Mili
Tel: 8354770

Milu Shams
Tel: 8354770

Parvin Sultana
Tel: 8354770 8122291

Shantha Maria
Tel: 8354770 9360722

Farah Diba
Tel: 8354770

Manoara Sultana
Tel: 8354770

Nasimun Ara Haque Minu
Tel: 8354770 7118131

Poli lslam
Tel: 8354770 9340829

Rawshan Ara Jali
Tel: 8354770 8611657

Monija Rahman
Tel: 8354770 8355550, 0171-679063

Naznin Akhter
Tel: 8354770 9008348, 0189-957165

The Daily Jugantor
PABX: 712070-5

Nur-e-Jannat Sima
Tel: 712070-5

Shahnaj Parvin Pappu
Tel: 712070-5 9340256

Farhana Mili
Tel: 712070-5, 7101823, 0171-958832

Nitu Punna
Tel: 0176-127121

Shalima Chowdhury Shaon
Tel: 712070-5

Labonno Lipi
Tel: 712070-5 9716056

Lutfunnahar Minu
Tel: 712070-5 7102004

Gulshan Akhtar
Tel: 712070-5 8924304, 0171-209376Media of Bangladesh

Shahnaj Parvin
Tel: 712070-5 7102004

Rubina Akhtar
Tel: 712070-5 8827696

Shahana Seuli
Tel: 712070-5 8020283

Farhana Hassan Moutusi
Tel: 712070-5 0176-249732

The Daily Amader Shamoy
PABX: 8619192, 8613142

Amita Biswas
Tel: 0177-306880

Momotaj Parvin Mou
Tel: 8613142 0171-7022759

Seema Hossain
Tel: 8613142 0172-714129

Mahfuja Moslehin
Tel: 8613142 0172-955438

Rabeya Jahan Ara
Tel: 8613142 0176-620013

Bilkis Nahar Smrity
Tel: 0171-952269, 9660111

Sohana Parvin tuli do
Tel: 0171-304581

Labonnoya Kabili
Tel: 9130330

Shapla Ferdousi
Tel: 0176-752879

Tahsina Sadek Jesi
Tel: 0188-619472

Urmee Mollik
Tel: 0172-656983

Shanchita Seetu
Tel: 0176-258139

Najmunnahar Mili
Tel: 0152371249

Subarna Sejoti Tushi
Tel: 0172-590893

Shammi Akhtar
Tel: 8619192

Saleha Poly
Tel: 0171-046800

Fatema Akahter Runa
Tel: 8619192

Nahida Shapla
Tel: 8619192

Nahid Zaman Jihan
Tel: 8619192 0187-563063

The Daily Samakal
PABX: 9889821, 8861862

Banasree Doly
Tel: 0171-977937

Mohsina Laizu do
Tel: 0172-085870

Rita Bhoumik do
Tel: 0189-455494

Ibtisam Nasim Mou do
Tel: 9120482, 0178-257499

Ayesha do
Tel:8861862, 9146023

Shirin Akhter Singki do
Tel: 9677297

Sharmin Shams do
Tel: 0189-406639

Munira Akhter do
Tel: 0152-364982

Dalia Zamam Chowdhury
Tel: 0191-714584

The Daily Manabzamin
PABX: 9661122

Mahbuba Chowdhury
Tel: 9669193-5

Kazi Adar
Tel: 9669193-95

Nasrat Arshiana Chowdhury
Tel: 0191-348097

Ruma Pa
Tel: 9661122

The Daily Amar Desh
PABX: 8155011 9677763

Shila Afroj
Tel: 0171-182557

Rehana Parvin Ruma
Tel: 0188-212446, 8354536

Zannatul Ferdous
Tel: 9121774, 0171-679099

Tahmina Tasir
Tel: 7412462, 0176-909609

Taposhi Rahman
Tel: 8056863, 0189-972228

Sadeka Salma
Tel: 8155011

Asma Akhtar Urme
Tel: 8155011

Shela Afroga
Tel: 0171-182557

The Daily Nayadiganta
PABX: 7100854

Kamrunnessa Muksuda
Tel: 011-139564

Shawkat Ara
Tel: 7100854

Sabina Sultana
Tel: 9666417, 0191-060836

Zhumur Bari
Tel: 0171-902482

Ismat Mousumi
Tel: 0175-065817121

The Daily Sangbad
PABX: 9558147

Masuma Khanam
Tel: 9558160

Rojina Islam
Tel: 9130592, 0172-120552

Samia Ahmed
Tel: 9130403

Kamrunnahar Sharmin
Tel: 9558147

The Daily Bhorer Kagaj
PABX: 9666559, 9666545

Ummul Wara Sweety
Tel: 0173-078035

Angur Nahar Monti
Tel: 0171-330287

Salma Yasmin Rita
Tel:8613035, 0172-2079999

Airin Niagi Manna
Tel:8351922, 0171-693988

Jahanara Parveen
Tel:011-815037

The Daily Ajker Kagoj
PABX:9138245-52

Afroza Naznin
Tel: 9130715

Roksana Yasmin
Tel: 9130715

Rawshan Shimu
Tel: 9130715

Sanjida Sultana
Tel: 9130715

Shaikh Sarazin Ahmed
Tel: 9130715

Rita Nahar
Tel: 9130715

Ayesha Siddika Ratree
Mob: 0172-550577

The Daily Muktakantha

PABX: 9133249

Uzala Sarker
Tel: 9133249

Asma Akhter Kulsum
Mob: 0178-775758

Labonnya Haq
Mob: 0178-669596

Selina Parvin
Mob: 0172-132308

Sharbari Mina
Tel: 9133249

Farhana Ahmed Lumia
Mob: 0189-515098

Papri Rahman
Tel: 9009594

The Daily Dinkal

PABX: 9882002

Mahmuda Chowdhury

Mob: 0191-357099

Rozina Rini
Tel: 9339043
Mob: 0176-859873

The Daily Banglabazar Patrika

PABX: 9897991, 9897795

Maksuda Lisa
The Ajakaler Khobor

PABX: 9344718 7210354

Fatema Tamanna
Anannya

Tasmima Hossain

Tel: 9118636, 8611973

Bichitra

Baby Maudud
Tel: 9132848

The Daily Star

PABX: 8124944

Faiza Huq
Tel: 8124944

Sultana Rahman
Tel: 8652609
Mob: 0171-328367

Mahbubea Zannat
Tel: 8124944

Rafat Binte Rashid
Tel: 8124944 8952939
Mob: 0189-224408

Sabrina Karim Morshed
Tel: 9003778
Mob: 0171-788455

The Independent

PABX: 9129938-42 9122773

Shanaj Begum

Mob: 0171-958834

Saima Faruque
Tel: 9129938 9349955

Adity Falguni
Tel: 8616662

Kanka Rahim
Tel: 8614631122

The Daily Bangladesh Observer

PABX: 9555105-9

Nerun N Yakub

Shamina Siddiqui
Tel: 9555105-9

Farida Yasmin
Tel: 9570262
Mob: 011-812273

The New Age

PABX: 8153034-9 7604343

Parvin Khalida

Mob: 011-065922

Taslima Miji

Tel: +88 02 9661415

Mob: +88 01713365168

The Daily New Nation

PABX: 7122660-9

Saghira Mowla

B S S

PABX: 9555036-9

Junan Nishat

Momataj Bilkish Banu
Tel: 9555036-9

Shahnaj Begum
Tel: 9555036-9

Rashida Sultana
Tel: 9555036-9

Aysha Parvin
Tel: 9006090

U N B

PABX: 9345541, 9345543

Munima Sultana

Lubna Yasmin
Tel: 9345541

Kazi Farzana Haq
Tel: 9345541

Mahmuda Akhter
Tel: 9345541
Mob: 011-810687

A F P

Farjana Khan Godhuly
Tel: 9562234
Mob: 0171-591209

A P

Parveen Ahmed
Tel: 9331411 8315125

NHK TV

Paveen F Chowdhury
Tel: 8812815,
Mob: 0175-007729

Bangladesh Television

Shahida Alam
Tel:8312671 9888595

khurshida Haq
Tel: 8312650, 8312685 9882212

Dr. Tasmina Ahmed
Tel: 9335347

Shameem Ara Sheuli
Tel:8312671 9888595

Rozina Akhter
Tel:8312671 9888595

ATN Bangla

PABX: 8111207 9112625

Munni Saha
Mob: 0189-215723

Shahnaz Munni
Mob: 0171-319291

Farzana Rupa
Tel: 8156697
Mob: 0173-030585

Fahmida Sultana
Tel: 8111207

Nasreen Nila
Tel: 8111207

Nadira Kiron
Tel: 9889855,
Mob: 0191-361332

Channel-I

PABX: 9332444 7520212

Shakila Jesmin
Mob: 0189-200807

Zannatul Bakeya Keka
Mob: 0171-050818

Shahria Hossain
Mob: 0171-600052

Ferdous Abbe
Mob: 0171-063288123

Ntv

PABX: 9143381-5 9893902

Rumana Rumi
Mob: 0189-841665

Tamanna Majumder
Mob: 011-812359, 0172-284952

Kishower Laila
Tel: 7282198,
Mob: 0172-086263

Johura Morsheda
Mob: 0171-628484

Fahmida Mahbub Ani
Tel: 8957451,
Mob:0189-237848

RTV

Sharmin Rinvi
Mob: 0171-596869

plsease sent us email to change your name or mobile no. ([email protected])