Women Journalist of Bangladesh

List of few Woman Journalist in Bangladesh

The Daily lttefaq
PABX:7122660-9

Farida Yasmin
Tel: 9119140, 011-812273


Laila Anjumand Banu
Tel: 8124567

Mofida Akbar
Tel: 8124567

Prothom Alo
Sumona Sharmin PABX: 8110081, 8115307-10 8957142

Rokeya Rahman
Tel: 9362674 8115307-10 8957142

Mansura Hossain
Tel: 0189-852528, 8120459 8115307-10 8957142

Supriti Dhar
Tel: 8115307-10 8957142

Ishrat Jahan Eva
Tel: 8115307-10 8957142
The Daily Inqilab
PABX: 7122771-4

Khatune Zannat Kana
Tel: 7172314, 0171-054239

Mokbula Parbin
Tel:7172314 7118470

Fahmida Ahmed
Tel: 7172314 9550715

Asma Iqbal Shathi
Tel: 7172314 0171-016373

N. S. Nowruz Zahan
Tel:7172314 9551713

Arzina Rahman
Tel: 7172314

The Daily Janakantha
PABX: 9347790-9

Adity Rahman
Tel: 8354770

Farhana Mili
Tel: 8354770

Milu Shams
Tel: 8354770

Parvin Sultana
Tel: 8354770 8122291

Shantha Maria
Tel: 8354770 9360722

Farah Diba
Tel: 8354770

Manoara Sultana
Tel: 8354770

Nasimun Ara Haque Minu
Tel: 8354770 7118131

Poli lslam
Tel: 8354770 9340829

Rawshan Ara Jali
Tel: 8354770 8611657

Monija Rahman
Tel: 8354770 8355550, 0171-679063

Naznin Akhter
Tel: 8354770 9008348, 0189-957165

The Daily Jugantor
PABX: 712070-5

Nur-e-Jannat Sima
Tel: 712070-5

Shahnaj Parvin Pappu
Tel: 712070-5 9340256

Farhana Mili
Tel: 712070-5, 7101823, 0171-958832

Nitu Punna
Tel: 0176-127121

Shalima Chowdhury Shaon
Tel: 712070-5

Labonno Lipi
Tel: 712070-5 9716056

Lutfunnahar Minu
Tel: 712070-5 7102004

Gulshan Akhtar
Tel: 712070-5 8924304, 0171-209376

Shahnaj Parvin
Tel: 712070-5 7102004

Rubina Akhtar
Tel: 712070-5 8827696

Shahana Seuli
Tel: 712070-5 8020283

Farhana Hassan Moutusi
Tel: 712070-5 0176-249732

The Daily Amader Shamoy
PABX: 8619192, 8613142

Amita Biswas
Tel: 0177-306880

Momotaj Parvin Mou
Tel: 8613142 0171-7022759

Seema Hossain
Tel: 8613142 0172-714129

Mahfuja Moslehin
Tel: 8613142 0172-955438

Rabeya Jahan Ara
Tel: 8613142 0176-620013

Bilkis Nahar Smrity
Tel: 0171-952269, 9660111

Sohana Parvin tuli do
Tel: 0171-304581

Labonnoya Kabili
Tel: 9130330

Shapla Ferdousi
Tel: 0176-752879

Tahsina Sadek Jesi
Tel: 0188-619472

Urmee Mollik
Tel: 0172-656983

Shanchita Seetu
Tel: 0176-258139

Najmunnahar Mili
Tel: 0152371249

Subarna Sejoti Tushi
Tel: 0172-590893

Shammi Akhtar
Tel: 8619192

Saleha Poly
Tel: 0171-046800

Fatema Akahter Runa
Tel: 8619192

Nahida Shapla
Tel: 8619192

Nahid Zaman Jihan
Tel: 8619192 0187-563063

The Daily Samakal
PABX: 9889821, 8861862

Banasree Doly
Tel: 0171-977937

Mohsina Laizu do
Tel: 0172-085870

Rita Bhoumik do
Tel: 0189-455494

Ibtisam Nasim Mou do
Tel: 9120482, 0178-257499

Ayesha do
Tel:8861862, 9146023

Shirin Akhter Singki do
Tel: 9677297

Sharmin Shams do
Tel: 0189-406639

Munira Akhter do
Tel: 0152-364982

Dalia Zamam Chowdhury
Tel: 0191-714584

The Daily Manabzamin
PABX: 9661122

Mahbuba Chowdhury
Tel: 9669193-5

Kazi Adar
Tel: 9669193-95

Nasrat Arshiana Chowdhury
Tel: 0191-348097

Ruma Pa
Tel: 9661122

The Daily Amar Desh
PABX: 8155011 9677763

Shila Afroj
Tel: 0171-182557

Rehana Parvin Ruma
Tel: 0188-212446, 8354536

Zannatul Ferdous
Tel: 9121774, 0171-679099

Tahmina Tasir
Tel: 7412462, 0176-909609

Taposhi Rahman
Tel: 8056863, 0189-972228

Sadeka Salma
Tel: 8155011

Asma Akhtar Urme
Tel: 8155011

Shela Afroga
Tel: 0171-182557

The Daily Nayadiganta
PABX: 7100854

Kamrunnessa Muksuda
Tel: 011-139564

Shawkat Ara
Tel: 7100854

Sabina Sultana
Tel: 9666417, 0191-060836

Zhumur Bari
Tel: 0171-902482

Ismat Mousumi
Tel: 0175-065817121

The Daily Sangbad
PABX: 9558147

Masuma Khanam
Tel: 9558160

Rojina Islam
Tel: 9130592, 0172-120552

Samia Ahmed
Tel: 9130403

Kamrunnahar Sharmin
Tel: 9558147

The Daily Bhorer Kagaj
PABX: 9666559, 9666545

Ummul Wara Sweety
Tel: 0173-078035

Angur Nahar Monti
Tel: 0171-330287

Salma Yasmin Rita
Tel:8613035, 0172-2079999

Airin Niagi Manna
Tel:8351922, 0171-693988

Jahanara Parveen
Tel:011-815037

The Daily Ajker Kagoj
PABX:9138245-52

Afroza Naznin
Tel: 9130715

Roksana Yasmin
Tel: 9130715

Rawshan Shimu
Tel: 9130715

Sanjida Sultana
Tel: 9130715

Shaikh Sarazin Ahmed
Tel: 9130715

Rita Nahar
Tel: 9130715

Ayesha Siddika Ratree
Mob: 0172-550577

The Daily Muktakantha

PABX: 9133249

Uzala Sarker
Tel: 9133249

Asma Akhter Kulsum
Mob: 0178-775758

Labonnya Haq
Mob: 0178-669596

Selina Parvin
Mob: 0172-132308

Sharbari Mina
Tel: 9133249

Farhana Ahmed Lumia
Mob: 0189-515098

Papri Rahman
Tel: 9009594

The Daily Dinkal

PABX: 9882002

Mahmuda Chowdhury

Mob: 0191-357099

Rozina Rini
Tel: 9339043
Mob: 0176-859873

The Daily Banglabazar Patrika

PABX: 9897991, 9897795

Maksuda Lisa
The Ajakaler Khobor

PABX: 9344718 7210354

Fatema Tamanna
Anannya

Tasmima Hossain

Tel: 9118636, 8611973

Bichitra

Baby Maudud
Tel: 9132848

The Daily Star

PABX: 8124944

Faiza Huq
Tel: 8124944

Sultana Rahman
Tel: 8652609
Mob: 0171-328367

Mahbubea Zannat
Tel: 8124944

Rafat Binte Rashid
Tel: 8124944 8952939
Mob: 0189-224408

Sabrina Karim Morshed
Tel: 9003778
Mob: 0171-788455

The Independent

PABX: 9129938-42 9122773

Shanaj Begum

Mob: 0171-958834

Saima Faruque
Tel: 9129938 9349955

Adity Falguni
Tel: 8616662

Kanka Rahim
Tel: 8614631122

The Daily Bangladesh Observer

PABX: 9555105-9

Nerun N Yakub

Shamina Siddiqui
Tel: 9555105-9

Farida Yasmin
Tel: 9570262
Mob: 011-812273

The New Age

PABX: 8153034-9 7604343

Parvin Khalida

Mob: 011-065922

Taslima Miji

Tel: +88 02 9661415

Mob: +88 01713365168

The Daily New Nation

PABX: 7122660-9

Saghira Mowla

B S S

PABX: 9555036-9

Junan Nishat

Momataj Bilkish Banu
Tel: 9555036-9

Shahnaj Begum
Tel: 9555036-9

Rashida Sultana
Tel: 9555036-9

Aysha Parvin
Tel: 9006090

U N B

PABX: 9345541, 9345543

Munima Sultana

Lubna Yasmin
Tel: 9345541

Kazi Farzana Haq
Tel: 9345541

Mahmuda Akhter
Tel: 9345541
Mob: 011-810687

A F P

Farjana Khan Godhuly
Tel: 9562234
Mob: 0171-591209

A P

Parveen Ahmed
Tel: 9331411 8315125

NHK TV

Paveen F Chowdhury
Tel: 8812815,
Mob: 0175-007729

Bangladesh Television

Shahida Alam
Tel:8312671 9888595

khurshida Haq
Tel: 8312650, 8312685 9882212

Dr. Tasmina Ahmed
Tel: 9335347

Shameem Ara Sheuli
Tel:8312671 9888595

Rozina Akhter
Tel:8312671 9888595

ATN Bangla

PABX: 8111207 9112625

Munni Saha
Mob: 0189-215723

Shahnaz Munni
Mob: 0171-319291

Farzana Rupa
Tel: 8156697
Mob: 0173-030585

Fahmida Sultana
Tel: 8111207

Nasreen Nila
Tel: 8111207

Nadira Kiron
Tel: 9889855,
Mob: 0191-361332

Channel-I

PABX: 9332444 7520212

Shakila Jesmin
Mob: 0189-200807

Zannatul Bakeya Keka
Mob: 0171-050818

Shahria Hossain
Mob: 0171-600052

Ferdous Abbe
Mob: 0171-063288123

Ntv

PABX: 9143381-5 9893902

Rumana Rumi
Mob: 0189-841665

Tamanna Majumder
Mob: 011-812359, 0172-284952

Kishower Laila
Tel: 7282198,
Mob: 0172-086263

Johura Morsheda
Mob: 0171-628484

Fahmida Mahbub Ani
Tel: 8957451,
Mob:0189-237848

RTVSharmin Rinvi
Mob: 0171-596869

You May Like to Read


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!